torsdag, 21 mars, 2019
   
Skrift

Årboka

Nåkkå tå kvart, innholdsfortegnelse

Innhold nr.1 (1985)

Vær hilset I bygdefolk (dikt) [Arne Guin]
En liten prat med Olaug Kvam [Arne Guin/Paul Saur]
Direktør Henrik Braseth fra Kvam (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske Tidende, mars 1938]
Snaasentur (avskrift) [Indherredsposten juni 1895]
Før aa no (dikt) [Teodor S. Borgan]
Semsfossen torvstrøsamlag (avskrift) [Mjølner, des. 1897]
Ein husmann (avskrift) [Mjølner, okt. 1898]
Minder fra Fjellbygden [Ole P. Hatlinghus]
Regnskap for udgifter ved Jacob Gudins begravelse [Arne Guin]
Han som berga altertavla i Følling-kyrkja, og som innreidde skuta til Nordenskiøld (avskrift) [Inntrøndelagens julenummer 1933] [Anders Menoe]
Melding um Folkehøgskolen sitt arbeide paa Kvam vinteren 1902-1903 [Anton Fjær]
Opptegnelser angaaende veiret og aarsvekstene i det Nordenfjelske Norge fra aar 1689-1881 (avskrift) [Inntrøndelagen julaften 1925]
Ordspråk og uttrykk [Borghild Grindberg]
Kåseri over nokre språkmissfoster (avskrift) [Vårbod, ærb. "Bluff"]
U.L. Maiblomsten, Terrengskyting i Kvam, Kvam U.L (resultater, avskrift) [Inntrøndelagen april 1925]
Utskrift av pantebok nr.5 (1794-1803) for Inderøy sorenskriveri, autorisert den 24 januar 1795) [K.A.Sommer]
Stor elg [red.]

 

Innhold nr.2

Heimbygda vår [Arne Guin]
Hendene hans far (dikt) [Arne Guin]
Kvam gjennom 150 år [Arne Guin]
Minner frå Rygg skole [Edvard Aassved]
Flatbrødet gjennom år og tider [Agnes Knedal]
Tankar ved bakstfjøla [Marie Guin]
Heim [Olaug Meldal]
Min første Steinkjertur [Nils Taraldsen]
Alterkalken i Kvam kirke - 400 år? (tekst og tegning) [Magne Kvistad]
Stod i gamle og senere dage (avskrift) [Indtrøndelagen 1. februar 1922, E.F.]
Matslag som er gått ut av bruk [Olav Rømo]
Andreas Skeid [Olav Rømo]
Under krigen [Torleif Braseth]
Eit og anna gamalt (avskrift) [Indtrøndelagens julehefte 1913]
Litt om 50-års konfirmantene i Kvam [Borghild Grindberg]
Fjellbygdvisen [Ole P. Hatlinghus]
Koppie = Bog (for Andreas Paulsen Bakken (Hatlinghus), Forfærdiget rokker til følgende)
Prolog (prolog ved åpningsfesten for forsamlingshuset i Følling) [O.H.Langhammer]
Åpningsfesten for møtehuset "Skauna" (lørdag 23. oktober 1920) [H. Kvam]
Gamleheimen i Kvam (avskrift) [Indtrøndelagen 10/7, 1915]
Fra "Indtrøndelagen" 1910 (gamle merkjer styrer ver og aarveg, soleis som dei lyder påå folkemunne i heimbygda, Følling) [Karl Vanderaas]
Frå avisa "Indtrøndelagen" 1905 [red.]
Fraa Følling (avskrift fra Indtrøndelagen 16. mars 1910) [K.W]
Kvam arbeidsskole (avskrift) [Indtrøndelagen 27. mars, 1923]
Frå Kvam (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende, 9. april 1938]
Om Seterdagen 12.juli 1987 [red.]

 

Innhold nr.3 (1989)

Fjellbygda [Arne Guin]
Historien om elgkalven "Tam" (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende] [R. Hermann]
Fjellslått [Olav Rømo]
Et skjøte og kårbrev [Einar Noem]
Psalmodikon [Magne Kvistad]
Salongorkesteret [Magne Heggli]
Motorsykkel Harley Davidson mod. 1930 (samtale med Odin Ribe) [Petrus Grøtan]
Gamle nemn og segner [Arne Guin]
Snåsavatnet med øyene - litt historikk [Johanna Slåttelid]
Flekstad og Åsved treskelag 1908-1988 [Steinar Kvistad]
Korles var så trøskinga organisert i nittenførtiårom [Steinar Kvistad]
Kukopper [Agnes Knedal]
Vegutbedring i 1860-åra [EinarNoem]
Gamle kortspel [Arne Guin]
Afskrift av en kontrakt.... [Einar Noem]
Kalkbrenning (avskrift fra dagbok for Peter Taraldsen Brunstad) [P.G]
Skirenn i Øver-Kvam (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende, mars 193] [P.G]
Skirenn i Kvam (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende, april 1940] [P.G]
Kvam idrettslag (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende, april 1940] [P.G]
Modellbygger i Kvam gjenskaper historien [Odd Overskott]
Modell av: Seteranlegg, damanlegg, vass-sag, husmannsplass og spellflåte [red.]
Fin meieri-historisk dag arrangert i Kvam [red. A.G.]

 

Innhold nr.4 (1990)

Gratulerer Inger Lise [red.]
Dikt (dikt på årsmøtet i Kvam bondekvinnelag 20. februar 1940) [Kjellaug Langhammer Hus]
Finlandskvelden i Kvam ungdomshus (avskrift) [Nord-Trøndelag & Nordenfjeldsk Tidende, 5. mars 1940]
Prolog te tauskjerringfest (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjeldske Tidende, 13. april 1940] [A.N.]
Skyttarar i Inntrøndelag (avskrift) [Inntrøndelagen, 18. mars 1940]
Passerseddel
Nokre minne frå krigsvåren 1940 [Edvard Aassved]
Et makabert 50-årsminne [oberstløytnant Eystein Brandt]
Minner fra krigsvåren 1940 [Kåre Svenning]
Kvennatur [Einar Noem]
Sykepleie - eldreomsorg og helsestell for 50 år siden [Johanne Aasveien]
Frå gamal tid [Arne Guin]
Prolog ved festen i Skauna 28de april 1959 [Reidar Bruheim]
En fjellmann (avskrift fra Vårbod, sundag 28. mai 1933)
Gode ven! [Paul Saur]
Kjære søn [Ole H. Kløvgaardtrø / Mor]
Slekten etter de som emigrerte i 1857 (Kvamsokninger på Highland Prairie, Minnesota) [Kjell Saxvik]
Nodal mølle [red.]
Årsmelding 1988 [red.]

 

Innhold nr.5 (1992)

Noen minner fra Nordsjø og Bangsjø for 40 år siden [Ivar Tromsdal]
Nokre barndomsminner frå Sannes i Dalbygda [Jenny Krogh]
To brudekjoler og noko attåt [Kåre Svenning]
Gravferda til Bessmor [Marie Guin]
Skikk og uskikk i gamle dager [Arne Guin]
Frå eldre tid, 1. del [Andreas P. Rømo]
Prolog (på 25-årsfesten til Kvam bondekvinnelag 29/11-58) [Karoline Borgan]
Intervju med Klara Nybo Hammer (lydbåndopptak ved Petrus Grøtan 27. februar 1984) [avskriva av Arne Guin]
Aapningsfesten [H. Kvam]
Til Skauna! (avskilshelsing) [Lars Gjemmestad]
Fra Kvam (avskrift) [Mjølner 13. februar 1901)
Ola Andfinsen Gudenum [Arne Guin]
Frå gamle gulna blad [Arne Guin]
Saging på Rømo [Peter A. Rømo]
Brev til Haagen Saur i Amerika frå hans bror, Arne Kløvgårdtrø (avskrift)
Rømo- og Dahlsgaardene [Indtrøndelagen torsdag 22. januar 1920]
Årsmelding 1989
Årsmelding 1990

 

Innhold nr.6 (1993)

Intervju med Helga Hagen Grande og Kalf Hagen [Arne Guin]
Rasmus-holet [Einar Noem]
Frå eldre tid, 2. del [Andreas P.Rømo]
Optegnelser angående gårdsbruket med mere igjennom året 1893 for Aage Aassved (fra dagbok) [Agnes Knedal]
Notis fra "Inntrøndelagen"onsdag den 31te oktober 1923 [red.]
Husmannskontrakt (avskrift) [Pantebok i Statsarkivet Trondheim] [red.]
Litt om skolen i Føling fra siste halvdel av 1800-tallet og nokre ord om den siste omgangsskolelæraren, Anton Qvarving [Per Rømo]
Ola Five [red.]
Hvad skal jeg velge!(Sverre Støstad) [red.]
Udskrift af Stods Ligningsprotokol... (Jakob Hellen) [red.]
Dogna-visa [Olaf Berg]
Snåsavatnet og de svunne tider (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende, mars 1940] [P.G]
Amerikareise for 90 år sidan (Ole N. Rygg) [red.]
Slekter etter utvandra kvamssokninger til Amerika på leiting etter slektrøtter og buplasser i Kvam [Hermann Jørum]
Sersjant Nils Magnus Aal [Indtrøndelagen okt. 1925]
Oldsaker i Kvam, Overlatt videnskapsselskapet [red.]
De første bilene i Kvam og Følling [P.G.]
Konfirmanter i Kvam kyrkje 1915 (bilde)
Snikkarskole på Rygg nedre 1916 (bilde)
Frå Noem skole 1902-1903 (bilde)
Årsmelding 1991 [red.]

 

Innhold nr.7 (1994)

Frå eldre tid, 3. del [Andreas P.Rømo]
Gammelvei'n (dikt) [Arne Guin]
Ulukkeåret på Jonsrud [Paul Saur]
Den gamle skolen på Noem [Astrid Noem Hansen]
Bygdakunstnaren Ole Næsset - klokkemakaren som gjorde almanakken overflødig [Ole E. Noem]
Vatningstroa (dikt) [Arne Guin]
Minner fra arbeidslivet ved jernbaneanlegget [Torleif Braseth]
På anleggsarbeid før år 1940 [Ole Rømo]
Klokkerstien og klokkeren [Einar Noem]
Utdrag frå soga til Aunan skole [Johannes Nordtug]
STO'BYGGDIALEKT'N [P.A.Rømo]
Målprøve - sto'byggmål - frå Følen [Peter A. Rømo]
Kvam kommunestyre har halde det siste møtet (avskrift) [Trønder-Avisa]
Konfirmantene i Kvam 1919 (bilde)
Snekkarskolen i Skauna, vinteren 1937 (bilde)
Rygg skole mai 1939 (bilde)
Flekstad skole 1929/30 (bilde)
Snekkarskole i Følling 1920 el. 1921 (bilde)
Årsmelding for Kvam historielag 1992

 

Innhold nr.8 (1995)

Major Fredrik Brandt's deltakelse i kampene i Rogaland 1940 [Fredrik Brandt jr.]
Minne om Asbjørn Hellen [Alf Kvistad]
Tore Five - om han under krigen 1940-1945 [Jo Five]
Fotominner fra krigstiden (bilde)
Fra krigstida 1940-1945 [Paul Ivar Wæhre]
Fotominner fra krigstiden (bilder)
10-årsminne [Kirkebladet mai 1955] [Kaspar Flekstad]
Bygdeborgen på Hoåsen [Ingrid Smedstad]
Fjellslått på Borganfjellet [Leif Braseth]
Jordbruker med tannlekjarpraksis som attåtnæring [Ole E. Noem]
Dalsgrenna [Andreas P. Rømo]
Nåkkå tå kvart i 1931 [Paul Saur]
Kjærlighetsbrev anno 1823 [Magne Kvistad]
Elg på vandring fra Stod til Kvam i 1874 (avskrift) [Indherredsposten 13. febr.1874]
Årsmelding for Kvam historielag 1993

 

Innhold nr.9 (1996)

Hilda Aassve, Jordmor i Stod og Kvam i over 50 år [Arne Guin]
Dramatisk fløting i Leksjøbekken [Leif Braseth]
Jon Engum (Skriva av høgskulestyrar Ludvik Benum i avisa Nord-Trøndelagen i 1945) [red.]
Fra Sivilist til Soldat, Minner fra Tysklandsbrigaden [Dragon 5319252/50 Magne Kvistad]
Reise-erindringer, og uddrag af min Dagbok paa Amerikareisen 1904 (Ved Carl Johan Saugestad) [avskrift v. Peter A. Rømo]
Smia og smedstu på Kvam [Roger Lyngstad]
Inntrønder på Lofotfiske for halvhundre år siden (Andreas Vesterdal forteller) [red.]
Om husmennene på Rømo frå 1853 til 1908 [Peter A. Rømo]
Eit flyktningeproblem omkring 1650 [Arne Guin]
Isak og Ormen [Einar Noem]
En bjørnehistorie fra Stod [Einar Noem]
Transport av dampkjelen til Kne meieri (avskrift) [Nord-Trøndelag og Nordenfjelske Tidende febr. 1935] [red.]
Paa Kne i Stod (avskrift) [Mjølner mars 1900] [P.G]
Årsmelding for Kvam historielag 1994/95 [red.]

 

Innhold nr.10 (1997)

Minner frå heimegården Rømo og krigstida 1940-1945
v/lærar Olav Rømo

Innhold nr.11 (1998)

Gullbryllupssang (Utlånt av Aage Aassve)
Norsk-amerikanerinne på besøk [Roger Lyngstad]
Om en "ståtterkonge" og hans etterkommere (Slekter fra Kvam, Følling og Stod) [Torbjørn Smedsrud]
Ola Five og Amtskolen på Flekstad 1886-1887 [Roger Lyngstad]
Personalia om Ola Five [red.]
En kårkontrakt fra 1883 [red.]
Småplukk fra gamle dager [Arne Guin]
Oldfunn på Hegge [Roger Lyngstad]
Kne Meieri, Fra start til ende [Alf Kvistad]
Minner fra barneår og oppvekst på Kne Meieri [Rolf Granhus]
Slåttedag ved Åssvebua [Roger Lyngstad]
Besøk på Five [red.]
Bangsjøtrampen 1998 [red.]
Kvam historielag. (Årsmelding for 1997)

 

Innhold nr.12 (1999)

Symøte på Aasved anno 1929 (referat v. Borghild Grindberg)
"Klingsundbrua" (brev)
Bryllup på Five (manuskript)
Præmieliste fra Dyreskuet paa Haugan 22de Juni 1895 (A. Melkekjør)
Rygg Meieri [Alf Kvistad]
Litt om bruken av skifter i skektsgranskning [Roger Lyngstad]
Barnedåp på Hatlinghus [Kari Haugdal Heistad]
Beskrivelse av Steinkjer og omegn anno 1796 (utdrag av "Bings beskrivelse over Kongeriget Norge", 1796)
En kavalerists død.  Omstendighetene rundt Andreas Forfangs død (avskrift v. Roger Lyngstad)
Leiekontrakt [red.]
Hvem er dette? (bilde)
Bangsjøtrampen -99 [Roger Lyngstad]
Kvam historielag. (Årsmelding for 1998)

 

Innhold nr.13 (2000)

Fjellstaven (manuskript etter Arne Guin)
Bangsjøtrampen [Roger Lygstad]
Kvam Historielag. (Årsmelding for 1999)

 

Innhold nr.14 (2001)

Oppsong til den norske bygdeungdomen [Torvald Gjerstad]
Sæterlivet [Solveig Aunvold]
Besøk av en ukjent i 1930-årenes Oslo [Torbjørn Smedsrud]
Petter Johansen Noem - en utvandrerhistorie [John T. Erickson]
Liv og lagnad ved Flekstad skole for omkring 50 år siden [Brigt E. lyngstad]
Strabaser siste krigsvinteren 1944-1945 (Intervju med Olav Gustavsen, Egge) [Kvam pensjonistlag/elever ved Sem skole]
Veivokter Gunerius Braset og trillebåra [Roger Lyngstad]
Intervju med Per Vesterdal [elever ved Sem skole]
Inge B. Bjørnes [Paul Ivar Wæhre]
Innflyttere og andre folk på Ho søndre [Asbjørn Gilberg]
Amerikabrevene etter Robert Norheim [Roger Lyngstad]
Kvamsfjella - Fjellslått. Ytre del [Paul Ivat Wæhre]
Øvre-Kvam mannskor gjennom 70 år [Arne Kjerkol]
Vegstell i Kvam og Følling [Arne Guin]
Bangsjøtrampen 2001 [Roger Lyngstad]
Kvam hisorielag (Årsmelding 2000)

 

Innhold nr.15 (2002)

På såmmårfjøstomta [Arne Guin]
Kvam historielag 25 år, 1977-2002 [Roger Lyngstad]
Minner fra Fjellbygda [Ole P. Hatlinghus]
Endringar i skolestrukturen i Kvam i etterkrigstida [Odd Asbjørn Mediås]
Kvamsfjella - Fjellslått - Midtre del [Paul Ivar Wæhre]
Sverre Kornelius Eilertsen Støstad [Gunnar E. Kristiansen]
Melding om skuleskirenn ved Noem skule i 1942 [Dagfinn Forfang]
Intervju med Frida Kjeldseth [elever ved Sem skole]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden [Roger Lyngstad]
Kalkbrenning [Harald Duklæt]
Minner fra albumet (bilder) [Erlend Aal]
Historielagets sommerarrangement 2002 [Roger Lyngstad]
Bangsjøtrampen 2002 [Roger Lyngstad]
Kvam historielag (Årsmelding for 2001)

 

Innhold nr.16 (2003)

Kvamskyrkje-klokkone [Torvald Gjerstad]
Kvam kirke [Roger Lyngstad]
Om sommerfjøs og mye annet [Arne Guin]
Litt om folk og hendelser i Nesset [Solveig Aunvold]
Konfirmantene i Kvam kirke anno 1953 [red.]
Fornminner på Hallan og Haug [Roger Lyngstad]
Stod Landboforening [Roger Lyngstad]
Tømmerdrift først på femtiåra [elever ved Sem skole]
Skarilbekken og Skarilmyra. Vitnesbyrd om et opprinnelig sørsamisk personnavn i Kvam [Anders Løøv]
Svensktur i påska 1945 [Kari Lyngstad]
Anders Litl-Aune (En innflytters historie av Ole P. Hatlinghus)
Ei beretning om eit havari på Finnmarkskysten 4. april 1896 [Alf S. Kvistad]
Noen glimt fra et liv til sjøs - del 1 [Sverre Julius Mollan]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (2) [Brigt E. Lyngstad]
Klassetur til Isbolen (foto)
Kvamsfjella - Fjellslått - Østre del [Paul Ivar Wæhre]
Petter Johnsen Dahl og søstrene Karen, Ane og Iverine [elever ved Sem skole]
Noemsskoleelever på Olknuten 1947 (foto)
Hvem er dette? (foto)
Minner fra albumet (foto)
KVAM HISTORIELAG 1977-2003 (Register over artikler i "Nåkkå tå kvart" nr.1-15)
Historielagets sommerarrangementer 2003 [red.]
Kvam historielag (Årsmelding for 2002)

 

Innhold nr.17 (2004)

Soga talar [Torvald Gjerstad]
Hvem var disse menn? [Roger Lyngstad]
Solrenning [Ole E. Noem]
Meierifest på Rygg (Referat fra meieriets 10-årsjubileum i 1898 ved Arnt Kvam) [avskrift]
Barndomsminner fra en optimistisk etterkrigstid [Asbjørn Gildberg]
Anders Bertelsen Aasved . Ein politisk radikalar frå Kvam på tidleg 1800-tal [Haldis Sterten]
Teknisk utvikling. Intervju med Johannes Sjem [elever ved Sem skole]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (3) [Brigt E. Lyngstad]
Kulturlivet i Følling. Intervju med Magnhild Langhammer Steinmo [elever ved Sem skole]
Vedhugsten i Nordsjø under krigen 1940-45 [Godvar Braset]
Dahlsbekken kraftverk 1920-1931 [Bård Rømo]
Noem glimt fra et liv til sjøs 2 [Sverre Julius Mollan]
Hønsehold og eggproduksjon for 70-80 år siden [Arne Guin]
Konfirmantene anno 1954 (foto)
Prøysserdisiplinen i praksis [Paul Ivar Wæhre]
Flekstad Skolekorps gjennom 50 år [Per Arne Aasen]
25-årssong til Flekstad Skolemusikklag (sang av Arne Guin)
Rasulykka ved Grubbåsen i Åsen 1900. Andreas Noems tragiske død [Hans Olav Løkken]
Kveinnadag [red.]
Kvam historielag (Årsmelding for 2003)

 

Innhold nr.18 (2005)

Syndan deinn einogtredevte oktober 1976 (dikt) [Ole E. Noem]
På grensevakt i 1905 [Roger Lyngstad]
Prøveskrift og anna skolearbeid anno 1905 [Andreas P. Rømo]
Flom og skred ved Vesterdalsvatnet i Nord-Trøndelag [Kåre Rokoengen og Bjørge Brattli]
Biskop Arrebo og hans fatale bryllupsfeiringer [Roger Lyngstad]
Da kaillan skulle holde kvinnemøte [Gurina Hegge]
Kvam - en måned i april-mai 1940 [Paul Ivar Wæhre]
Øra Sagbruk i Øvre Kvam [7. klasse ved Kvam skole/Roger Lyngstad]
Småstubber fra mellomkrigstida [red.]
Spedalskhuset i Følling [6. klasse ved Sem Skole/ Paul Ivar Wæhre]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (4) [Brigt E. Lyngstad]
Uvanlig stein fra nordsiden av Snåsavatnet [Bjørge Brattli/Kåre Rokoengen]
Sannferdig historie [Ole E. Noem]
Solveig og Marius Grøtan - bureiserne på Lyngheim [Roger Lyngstad]
Båtbyggeren ved Snåsavatnet [Gunnar Olav Sandvik]
Ei bjørnesoge [Roger Lyngstad]
Semsfossen Torvstrøsamlag A/S [6. klasse ved Sem skole/Paul Ivar Wæhre]
Hendelser på fløyterbåten "Snåsningen" (intervju med Ingar Iversen) [red.]
Petter Ulven og malmfunnet i Fosdalen [Roger Lyngstad]
Konfirmanter i Kvam kirke 1955 (foto)
Følling-hundene [Andreas P. Rømo]
Bangsjøtrampen 2005 [Roger Lyngstad]
Kvam historielag (Årsmelding for 2004)

 


Innhold nr.19 (2006)

Hagergrautens pris (dikt) [Ole E. Noem]
Bygdabokarbeidet i Kvam [Roger Lyngstad]
Sundag i husmannsstua (dikt) [Ole E. Noem]
Kvam og Følling sanitetsforening 100 år (jubileumsmelding) [Roger Lyngstad]
Har vi skekt i Amerika? [Sigrun og Odd Haugtrø]
Enno meir slekt i Amerika [red.]
Sjøanektoter av ymse slag [Sverre Julius Mollan]
Konfirmanter i Kvam kirke 1956 (foto)
Litt fra krigsårene, slik utflyttede nordtrøndere opplevde det [Sverre Julius Mollan]
Hans Hegli. Samfunnsbyggeren som reiste tanken om en aldersheim i Kvam [Roger Lyngstad]
Agnes og skolen [Asbjørn Gilberg]
Indianer og hvit - en utvandrers opplevelse [Roger Lyngstad]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (5) [Brigt E. Lyngstad]
Forholdet mellom bonde og prest for 300 år siden [Roger Lyngstad]
Eksotiske (unge) steiner fra morener nord for Snåsavatnet [Bjørge Brattli/Kåre Rokoengen/Morten Smelror]
Kvam historielag (Årsmelding for 2005)

 

Innhold nr.20 (2008)

Sommeren 1954 [Sverre Julius Mollan]
Jørgine Følling (1914-1945). En sykepleiers kamp [Johan Følling]
Kvam kommunes gårdkomite [Alf Kvistad]
Konfirmantene i 1957 og 1958 (foto)
Israndavsetningen i Vesterdalen nord for Snåsavatnet [Kåre Rokoengen/Bjørge Brattli]
Flydreforsøket i Snåsavatnet [Roger Lyngstad]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (6) [Brigt E. Lyngstad]
Anekdoter fra sjølivet [Sverre Julius Mollan]
Marius Hagen - en jeger ser tilbake [Roger Lyngstad]
Tallmystikk! [Magne Kvistad]
Arkeologiske undersøkelser på Kvam [Roger Lyngstad]
Bygdeboka - bind IVa [Paul Ivar Wæhre]
Tanker omkring bygdebokarbeidet [Roger Lyngstad]
En vandring blant kulturminner på Ol østre [Roger Lyngstad]
Tur til Haugseteren [Pål Krister Langlid]
Hauganseteren, eller i dagligtale Haug-setern [Roger Lyngstad]
Fra historielagets arkiv [Roger Lyngstad]
Festligheter på meierisalen [Roger Lyngstad]
Kvam Historielag (Årsmelding for 2007)

 

Innhold nr.21 (2009)

Veikryss [Sverre Julius Mollan]
Rydding av kulturminner og gammelt kulturlandskap [Roger Lyngstad]
Anekdote fra Flekstad skole anno 1954 [Sverre Julius Mollan]
Sagbruket i Nodalselva [Roger Lyngstad]
Grøttum meieri 1887-1892 [Roger Lyngstad]
Festrim til Stod og Steinkjer sparebanks 50-årsjubileum 1902 [O.K.Forfang]
Ei enke og en påpasselig handelsmann [Roger Lyngstad]
Glimt fra livet i Kvamsgrenda for omkring 50 år siden (7) [Brigt E. Lyngstad]
Forordninger, propaganda og mottiltak far krigstida [Roger Lyngstad / Magne Kvistad]
Konfirmantene i 1959 [Roger Lyngstad]
Bryllup på Åsved i 1921 [Roger Lyngstad]
Tur til Hellenseteren [Roger Lyngstad]
Kvam Historielag (Årsmelding for 2008)

 

Innhold nr.22 (2011)

Folketellingen 1910 [Roger Lyngstad]
Efterretningen om Inderøen Fogderie - en lokalhistorisk kilde [Roger Lyngstad]
Eit værfenomen [Alf S. Kvistad]
Fjellbygda salongskyttarlag [Roger Lyngstad]
Barndomsminner fra Krokkan [Ester Grøttum Legernes]
Arkeologiske undersøkelser og funn på nyskoletomta [Roger Lyngstad]
Møte i monsunen [Sverre J. Mollan]
Communeregnskapet for Stod prestegjeld 1844 [Roger Lyngstad]
To Giltmarkturer med 60 års mellomrom [Sverre J. Mollan]
Glimt fra krigstida sommeren 1941 [Roger Lyngstad]
Gammelt brev fra lærer til lærer [Roger Lyngstad]
Stod Ungdomslag [Gunnar E. Kristiansen]
Folk og hendelser på Guin i gammeltida I (1858-1937) [Nils Taraldsen]
Konfirmantene i 1960 og 1961 [Roger Lyngstad]
Søknad til Kongen om elgjakt på Strinda [Roger Lyngstad]
Nodal bru [Roger Lyngstad]
Kvam Historielag (Årsmelding for 2010)

 

Innhold nr.23 (2013)

Stemmeretten [Roger Lyngstad]
Barndomsminner [Hjørdis Hagen Sem]
En avstikker til Inntrøndelagen [Roger Lyngstad]
Den gang det var skrømt på Metterfjellet (avskrift) [Nordsida sylag 1953]
Gjeterjente stevnet for retten i 1710 [Roger Lyngstad]
I Nordsjø almenning [Helge Skog]
Kvam sogns hesteforsikringsselskab/Lømsen hestekasse [Gunnar E. Kristiansen]
Medisinsteinen fra Vester-Grøtan [Roger Lyngstad]
Noem skole og lokalsamfunnet [Roger Lyngstad]
Nord-Haugan i 1920-årene (avskrift) [dagboknotater av Inge Moe]
Ulven gård i 1940 [Reidar Wennevik]
Konfirmantene i 1962 og 1963 (bilder)
Kvinner inn i styre og stell [Roger Lyngstad]
Tur til Bøverdalen [Roger Lyngstad]
Svartebørsen [Roger Lyngstad]
Kvam Historielag (Årsmelding for 2011)
Kvam Historielag (Årsmelding for 2012)

 

Innhold nr. 24 (2014)

Kapkjøringen paa Sannan [Martin Kvennavika, alias OlafBerg]

1814 - Lokale valg på veien mot Eiddsvoll [Roger Lyngstad]

1814 - Et skjebneår i Norges historie [Per Odd Wanderås]

Skiløper på grensevakt i 1814 (Historien om Ola Forsethaugen) [ Hartvig Husan]

Sang- og musikklivet i Kvam I - Kvam Songlag og KorSomE [Torvald Gjerstad og Roger Lyngstad]

KorSomE gjennom 20 år [Roger Lyngstad]

Metalldetektorfunn i Kvam [Magne Øksnes]

En 1800-talls skilsmisse - Rasmus Johnsen og Pauline Olsdatter [Roger Lyngstad]

Nils Onsagers ferd gjennom Kvamsfjella i 1933 [Roger Lyngstad]

På jakt etter røttene [Eystein Bardal]

Litt om Robert Dahls familie [Roger Lyngstad]

Eilert Olsen Five (Noen av hans bidrag til lokalhistorien i Kvam, Stod og Egge) [Roger Lyngstad]

Radiotekniker Ivar Hammers arbeid i Heimefronten (Intervju i Nord-Trøndelag og Inntrønderlagen 16. juni 1945 av journalist K)

En hilsen hjem fra sommeren - 45 [Roger Lyngstad]

En kvamssogning på gamle trakter! [Sverre J. Mollan]

Thomas Svebakk. En jorddyrker som fikk medalje (Intervju i Inntrønderlagen 6. juli 1928)

Kvam østre og Flekstad skole en sagablott [Roger Lyngstad]

Kvam Historielag (Årsmelding for 2013)

 

Innhold nr. 25 (2016)

Brev ifraa Massengkløyven ["Klovn Judas"]

Da flesket ble harskt og kjøttet ubrukelig [Olaf Berg]

Nye metallsøkerfunn fra Kvam [Magne Øksnes]

Bro over Klingensundet [Erik Bruhjell]

Skogsdrift i Spøttjønnskogen [Leif Braseth]

Et dagboknotat og noen fortellinger fra krigen [Agnes Gildberg og Asbjørn Gildberg]

Ein månskjennstur og På skitur til Lundaksla ["Karelius drengkall"]

Aunvold - krigens første dager i 1940 [Arnfinn Aunvold]

Sang- og musikklivet i Kvam II - Noem songlag [Torvald Gjerstad]

"Vassmo fort", et lite lokalt krigsminne [Magne Kvistad]

Elgjegere i fem generasjoner [Leif Braseth]

En reise langs Snåsavatnet fra Snåsa til Sunnan [Per Odd Wanderås]

Krigsår i Fives-traktene [Ola Heir]

Kongeriket som kom bort [Torvald Gjerstad]

Ein tur innover fjellet [Steinar Kvistad]

Maleren Ottar Støen [Roger Lyngstad]

Ut til naturens store høgtid! [Ola Smett (Magne Malmo)]

Kvam Historielag (Årsmelding foe 2014 og 2015)

 

 


 

Tips oss!

Send oss en melding hvis du ønsker å publisere eller ta opp noe her på kvamssida.no

Send epost her

Kommende hendelser

Ingen hendelser

Les Bygdekontakt

               Bygdekontakt liten

Tilbud fra Coopen

Kalender

Mars 2019
M T O T F L S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Innlogging